7 Februar – Generalforsamling

Tid: kl. 19.00
Sted: Doktorparken, Viborgvej 100,
8900 Randers.

 Dagsorden :

 1. valg af dirigent
 2. valg af stemme udvalg
 3. formandens beretning
 4. kasserens beretning
 5. kontingent fastsættelse 2020
 6. forslag fra bestyrelsen
 7. forslag fra medlemmerne
 8. valg af kasserer
 9. valg af 1 bestyrelsesmedlem
 10. valg af suppleanter til bestyrelsen
 11. valg af markedsformand
 12. valg af udvalgsmedlemmer
 13. valg af 1 suppleant til udstillingsudvalg og 1 til markedsudvalg
 14. valg af revisorer
 15. valg af revisor suppleant
 16. valg af årets fugl 2021
 17. valg af lokal 1. opdrætskontrolanter  og koordinator
 18. e.v.t.